Välkommen till Klimattorget!

Välkommen till ett politiskt samtal om klimatet! Efter vårt lyckade event på Klaipedaplatsen den 30 augusti är det nu dags för nästa steg!

28 November kl 19-21 hörsalen på Karlskrona Stadsbibliotek!

Ett politiskt samtal


Hur kan vi göra vår del för klimatet? Efter sommarens lyckade evenemang på Klaipedaplatsen arrangerar vi nu ett öppet panelsamtal med kommunpolitiker i Karlskrona kommun på detta tema.

Hur kan politiken hjälpa oss framåt? Vilket stöd kan vi alla aktörer få genom politiska beslut? Syftet är att klargöra vad som enligt politikerna behöver göras i Karlskrona för att nå klimatmålen med minskade koldioxidutsläpp, och vad våra kommunpolitiker vill och kan göra för att lokalt nå målen. Klimatförändringarna är naturligtvis en global fråga, men den kräver lösningar och åtgärder på alla nivåer. Just denna kväll är Karlskrona kommun i fokus.

Samtliga politiska partier som är representerade i Karlskrona kommunfullmäktige kommer att delta. Henrik Ny från Blekinge Tekniska Högskola ger bakgrundsfakta och bidrar med sina kunskaper och Paula Gullbing är moderator och leder samtalet.

Ni som kommer bjuds in att delta i samtalet och ställa frågor.

Varmt välkomna!

Avsiktsförklaring och riktlinjer för ”Klimattorget Karlskrona”


Klimattorget är ett initiativ som handlar om att olika aktörer i Karlskrona samlas för att engagera allmänheten i klimatfrågan. Detta gör vi genom inspiration, information och dialog kring vad som behöver göras, vad olika aktörer gör och planerar för och hur vi kan jobba tillsammans.

Mål


  •  Att engagera på bredden bland kommunens invånare.
  •  Att aktiva deltagare i Klimattorget är aktörer från alla samhällets sektorer (familj- och hushåll, privat, offentlig, areell och ideell sektor).

 

 

Bakgrund


Initiativtagarna till Klimattorget oroar sig över klimatutvecklingen inför vilken en enig forskarkår visar på att det är bråttom att vidta åtgärder för att kunna minska
koldioxidutsläppen och rädda den biologiska mångfalden. Karlskrona är t.ex. en ort i Sverige som kommer att drabbas mycket av vattennivåhöjning på grund av stigande medeltemperaturer.

Känslan av sammanhang behövs och Klimattorget vill lyfta fram budskapet ”att du behövs” för att vi ska lyckas. Att göra det lilla har stor betydelse om vi är många som gör något. Vi måste konkretisera klimatfrågan och svara på frågor som Vad gör störst effekt när jag ändrar mitt beteende? Hur ligger jag till i mitt agerande? Är det möjligt att undersöka vår status i klimattester?

Förutsättningar och riktlinjer


  • Vi arbetar partipolitiskt oberoende och helt ideellt. Varje deltagare på Klimattorget
    ansvarar själva för sitt bord och sin aktivitet. Faller det hela väl ut planerar vi fortsatta Klimattorg. Vi tänker göra en stor satsning på lansering och reklam för klimattorget.
  • Vi kommer att ha en del omkostnader och välkomnar alla ekonomiska bidrag.
  • Klimattorget handlar enbart om klimat-, biologisk mångfalds- och hållbarhetsrelaterad information, inspiration och dialog.
  • Försäljning av produkter och tjänster hör inte hemma på Klimattorget.

Syfte


Klimattorget ska engagera genom att i positiv anda inspirera, informera och bjuda in till dialog om vad vi enskilt och tillsammans kan göra för klimatet, och för en hållbar utveckling överlag. Vi vill peka på möjligheter, inte komma med pekpinnar.

Vårt event på Klaipedaplatsen den 30 augusti

Program scenen


11.00 Invigning Christer Engman Klimattorget
11.30 Vår Koldioxidbudget Magnus Larsson Kommunalråd
12.00 Hållbara städe Sabina Andrén WWF
13.00 Fossilfri 2025 Heidi Andersson Planetskötare  och skogsägare
14.00 IHållbarhet i kommuner och regioner Lisa Wälitalo BTH
14.30 Trolleri
15.00 Solceller hemma Linda Nilsson Energi och klimatrådgivare
15.30 Trolleri
16.00 Paneldebatt mellan klimattorgets föreläsare. Moderator Per-Arne Olsson VD Eriksberg
17.00 Avslut

11.00     Invigning                                                       Christer Engman Klimattorget
11.30     Vår Koldioxidbudget                                   Magnus Larsson Kommunalråd
12.00     Hållbara städer                                            Sabina Andrén WWF
13.00     Fossilfri 2025                                               Heidi Andersson Planetskötare  och skogsägare
14.00     Hållbarhet i kommuner och regioner      Lisa Wälitalo BTH

           14.30     Sagoteater

15.00     Solceller hemma                                          Linda Nilsson Energi och klimatrådgivare

           15.30     Sagoteater

16.00     Paneldebatt mellan klimattorgets föreläsare. Moderator Per-Arne Olsson VD Eriksberg
17.00     Avslut

Musik mellan föreläsarna

Stjärnstoff – den lilla kulturföreningen i Blekinge med det stora hjärtat

Talare


Vi har fem stycken mycket intressanta föreläsningar som hålls under dagen

Sabina Andrén

WWF


Sabina presenterar Världsnaturfonden WWFs vision för en hållbar utveckling och zoomar in på kommunen och lokalsamhället: allas roll och delaktighet i omställningen till en klimatsäker framtid på en levande planet

Heidi Andersson

Världsmästare i armbrytning, planetskötare och skogsägare


Med målsättningen att vara #fossilfri2025 och en passion om att sprida engagemanget för hållbarhet kommer Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten och gästar Klimattorget.
Lyssna till hur hon lever sina värderingar och konkret gör för att eftersträva att bli en planetskötare i världsklass.

Lisa Wälitalo

Forskare, BTH


Berättar om sin forskning som går ut på att utveckla en strategisk processmodell för hållbarhet i kommuner och regioner. Modellen hoppas beskriva vad som behövs för att lokala och regionala samhällen ska göra resan mot hållbarhet så bra som möjligt. Vilken roll har lokala, regionala, nationella och globala klimatmål i sammanhanget?

Magnus Larsson

Kommunalråd


Magnus berättar om de utmaningar man står inför när det gäller klimatarbetet och hur han skall implementera den nya koldioxidbudgeten.

Linda Nilsson

Energi- och Klimatrådgivare i Blekinge, EKR


Linda kommer att berätta om solceller och energibesparingar i hemmet

Paneldebatt


Vi avslutar dagen med att du som åhörare kan få ställa dina frågor eller funderingar till vår panel bestående av:
Sabina Andrén WWF, Magnus Larsson Kommunalråd, Lisa Wälitalo BTH, Christer Engman, Psykolog, Heidi Andersson Planetskötare

Per Arne Olsson moderator

11 faldig värlsmästare i armbrytning

Heidi Andersson


Ger världsmästarinstruktioner, arrangerar utmaningar och tävlingar för alla intresserade på klimattorget.

Planetskötare och skogsägare . Känd bl.a från TV programmet Storuman for ever tillsammans med sin man Björn Ferry.
https://www.svtplay.se/storuman-forever

 

Kontakt


Christer Engman
0702511990
christerengman@telia.com

Gerd Sandberg 
0723284268
gerd.v.sandberg@telia.com

Nicklas Bremgård
nicklas.bremgard@outlook.com

Följ oss gärna på Facebook